Zmiana nazwy konta z ADFind i ADMod

W ramach dostarczania gotowych rozwiÄ…zaÅ„ kolejny szybki przykÅ‚ad do czego można użyć pary ADFind i ADMod. Tym razem pytanie brzmi – jak szybko zmienić nazwÄ™ kont w AD, jako zmianÄ™ nazwy chodzi tutaj o zmianÄ™ CN konta.

Po raz kolejny skorzystam z ADFind zeby pobrać odpowiednie atrybuty i z ADMod aby wykonać operację. Składnię której będę używał dla ADFInd opisałem w poprzednim poście o tym narzędziu. W ramach składni ADMod użyjemy tylko jednego przełącznika -renamei który zmienia RDN obiektu.

I tak:

  • zmiana RDN użytkownika na wartoÅ›c zgodnÄ… z nazwÄ… logowania użytkownika:
    adfind -b “OU=Employees OU,DC=W2k,DC=PL” -s subtree -f “(&(objectClass=user)(objectCategory=person))” samaccountname -adcsv | admod -rename {{samaccountname}}
  • Zmiana RDN użytkownika na format <nazwisko>.<imie>:
    adfind -b “OU=Employees OU,DC=W2k,DC=PL” -s subtree -f “(&(objectClass=user)(objectCategory=person))” sn givenname -adcsv | admod -rename {{sn}}.{{givenname}}

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.