Windows 2003 SP2 wydany

Cichą nocą można by rzec Windows 2003 SP 2 osiągnął fazę RTM i został wydany publicznie. Informacje o tym jak można pobrać SP2 znajdują sie na witrynie poświęconej SP2.

Windows 2003 SP2 dostępny jest przez Windows Update, jako plik do ściągnięcia oraz w postaci obrazu ISO zawierającego pakiet. W tej chwili SP2 nie jest instalowany jako uaktualnienie poprzez automatic updates. W ten sposób zacznie on być dystrybuowany w czerwcu. Dla tych, którzy chcieliby zabezpieczyć się przed instalacją SP2 w sposób automatyczny dostępny jest odpowiedni blocker.

Dostępna jest również dokumentacja w postaci Installation and deployment guide.

Nie, nie ma jeszcze wersji polskiej :).

Cóż dodać … miÅ‚ego Å›ciÄ…gania … miÅ‚ego testowania … zobaczymy czy tradycja parzystych SP jest jeszcze aktualna (ktoÅ› pamiÄ™ta NT :)? ).

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.