Windows 2003 SP2 i potencjalne problemy

Jak to często bywa po wydaniu SP pojawiają się tu i ówdzie informacje o potencjalnych problemach występujących po jego zainstalowaniu. Niektóre potwierdzone, niektóre to tylko jak narazie obserwacje użytkowników.

Zacznijmy od zgłoszonego przez jednego z użytkowników problemu z własnymi plikami ADM. Wygląda na to, że przygotowane przez nas pliki ADM bez znku końca lini i powrotu na końcu (czyli bez przejścia do nowej linii) moga powodować na systemie z SP2 problem. Jeżeli ktoś może sprawdzić to z chęcią przeczytam o tym w komentarzu.
Drugi z problemów jest trochÄ™ poważniejszy – wyglÄ…da na to że w SP2 domyÅ›lnie wÅ‚Ä…czona jest opcja użycia wsparcia sprzÄ™towego karty sieciowej – Receive Side Scaling. FunkcjÄ… RSS (nie mylić z feed) jest miÄ™dzy innymi wykorzystanie możliwoÅ›ci karty sieciowej do odciążenia systemu operacyjnego poprzez wykonanie pewnych czynnoÅ›ci zwiÄ…zanych z obsÅ‚ugÄ… poÅ‚Ä…czenia przez kartÄ™. Problem polega na tym, że może to powodować bÅ‚Ä™dy w systemach, które również zajmujÄ… sie przetwarzaniem poÅ‚Ä…czeÅ„, chociażby takich które realizujÄ… funkcjÄ™ NAT itp. Opisuje to artykuÅ‚ KB 927695. Jak donosi Thomas Sinder powoduje to również problem z dziaÅ‚aniem ISA Server, co byÅ‚o do przewidzenia ze wzglÄ™du na fukncje ISA Server.
Wniosek – przed instalacjÄ… SP2 na ISA Server warto przetestować takÄ… konfiguracjÄ™ w laboratorium, w szczególnoÅ›ci jeżeli nie możemy potwierdzić w dokumentacji czy nasza karta sieciowa wspiera Receive Side Scaling czy też nie. Możemy uniknąć niemiÅ‚ej niespodzianki.

Join the Conversation

3 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.