Windows 2003 R2 a kontroler domeny

Windows 2003 R2 to dostÄ™pna od niedawna, odÅ›wieżona wersja systemu operacyjnego Windows 2003. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jest to standardowa wersja Windows 2003 SP1, i wszystkie usÅ‚ugi które dziaÅ‚ajÄ… na Windows 2003 SP1 bÄ™dÄ… (a raczej powinny 🙂 ) dziaÅ‚ać również na serwerze zainstalowanym z noÅ›nika R2. Wersja R2 wprowadza szereg dodatowych funkcjonalnoÅ›ci możliwych do zainstalowania w systemie, z których część wymaga rozszerzenia schematu Active Directory o definicjÄ™ nowych atrybutów i klas. Z tego też powodu jeżeli Windows 2003 R2 ma peÅ‚nić rolÄ™ kontrolera domeny Active Directory, schemat lasu tej domeny musi zostać rozszerzony o te nowe definicje. SÅ‚uży do tego narzÄ™dzie ADPREP.EXE, ale nie jego standardowa wersja dostÄ™pna na pÅ‚ycie z systemem operacyjnym, ale wersja dla R2 dostÄ™pna na drugiej pÅ‚ycie noÅ›nika R2,w folderze \CMPNENTS\R2\ADPREP.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.