Wiadomości z ostatnich kilku dni

W zasadzie to może i tygodni. WiÄ™kszość już dokÅ‚adnie omówiona i skomentowana w różnych innych miejscach. Cóż – wczeÅ›niej nie byÅ‚o czasu a coÅ› na temat chciaÅ‚em napisać.

Safari na Windows – Apple wypuÅ›ciÅ‚o na rynek wersjÄ™ beta swojej przeglÄ…darki na Windows. DoszedÅ‚ wiÄ™c kolejny gracz na rynku do podziaÅ‚u przeglÄ…darkowego tortu. Jak potoczÄ… siÄ™ jej dalsze losy zobaczymy. Na poczÄ…tku szybko znaleziono w niej kilka bÅ‚Ä™dów zwiÄ…zanych z bezpieczeÅ„stwem, w tym też krytyczne. Z mojej perespektywy Apple tym krokiem wkracza też na caÅ‚kiem nowe wody – wspierania oprogramowania dla znacznie wiÄ™kszej (potencjalnie) liczby użytkowników, na różnych platformach itp. Przy okazji można poczytać na blogu Joeal’a o różnicy w obsÅ‚udze czcionek przez Apple i Microsoft.

Z dziaÅ‚u rozrywka – przez chwilÄ™ na sieci zastanowiano siÄ™ kim jest trójka ze zdjÄ™cia ukrytego w hologramie zamieszczonym na pÅ‚ycie DVD z Vista (MichaÅ‚ przygotowaÅ‚ wiÄ™ksza wersjÄ™ tego zdjecia). Zagadka zostaÅ‚a szybko rozwiÄ…zana na blogu Vista. W zasadzie można to potraktować jako ciekawostkÄ™, pozostaje tylko pytanie – czy tÄ™dy droga do zabezpieczenia systemu przed kopiowaniem i pirackim użyciem. IMO niekoniecznie ale cóż, nad tym pracujÄ… inni zapewne lepiej znajÄ…cy siÄ™ na rzeczy. Wydaje mi siÄ™, że zabezpieczenia oparte na zabezpieczeniu pÅ‚yty DVD przed podrobieniem nie jest jest najważniejsze – lepiej skupić siÄ™ nad dziaÅ‚aniem WGA na które użytkownicy nadal narzekajÄ….

Ze Å›wiata korporacyjnych waÅ›ni – Google zdecydowaÅ‚o siÄ™ doÅ‚Ä…czyć do grona firm pozywajÄ…cych Microsoft i zÅ‚ożyÅ‚o pozew do stosownego urzÄ™du antymonopolowego. Co tym razem? Google twierdzi (w dużym skrócie), że wbudowana w Vista usÅ‚uga wyszukiwania wpÅ‚ywa negatywnie na wydajność ich aplikacji (Desktop Search) i jest trudna do wyÅ‚Ä…czenia przez standardowego użytkownika. Z technicznego punktu widzenia uważam ten akurat pozew za caÅ‚kowicie pozbawiony sensu. Windows Search to tylko usÅ‚uga w systemie – można jÄ… wyÅ‚Ä…czyć z użyciem API, które dostÄ™pne jest w systemie od dawna. Zamiast skÅ‚adać pozew wystarczyÅ‚oby po prostu dać użytkownikowi możliwość wyÅ‚Ä…czenia Search Visty przy instalacji Desktop Search. To że dziaÅ‚anie dwóch systemów indeksujÄ…cych pliki na tej samej maszynie może spowolniać ich pracÄ™ to też wydaje siÄ™ oczywiste. Cóż … można powiedzieć że Microsoft wbudowaÅ‚ funkcjonalność w system, co eliminuje potrzebÄ™ używania innego oprogramowania. Wg mnie tak nie jest – każdy kto nie bÄ™dzie zadowolony z WIndows Search znajdzie alternatywÄ™ w prosty sposób, i to niekoniecznie GDS.

Przy okazji tej wiadomości warto wspomnieć o tym że Windows Serach czy Google Desktop Search to nie jedyne tego typu narzędzia dostępne na sieci. Z alternatywnych warto napewno spojrzeć na X1 i Copernic. Przy coraz większej ilości informacji przechowywanej na naszych komputerach narzędzia tego typu stają się coraz bardziej potrzebne.

Ciekawostka zwiÄ…zana z tym postem to fakt, że w komentarzach do artykułów i samych artykuÅ‚ach dotyczÄ…cych tej infomracji po raz pierwszy zaobserwowaÅ‚em że MS nie zostaÅ‚ potÄ™piony od razu przez wszystkich czytajÄ…cych i że duża część komentujÄ…cych nie widzi sensu w pozwie Googla. Cóż, odbiór dziaÅ‚ania jednej korporacji wzglÄ™dem drugiej nie zawsze dobrze dziaÅ‚a na PR – nawet jeżeli duża część opinii jest przeciwko jednej z nich.

SwojÄ… drogÄ… czekam czy Google wystÄ…pi z takim samym pozwem przeciw Apple zwiÄ…zanym z funkcjonalnoÅ›ciÄ… Spootlight z Mac OS X 🙂 (w tej chwili wydaje siÄ™ to pytaniem retorycznym ale zobaczymy co bÄ™dzie siÄ™ dziaÅ‚o gdy Mac OS zdobÄ™dzie wiÄ™kszy udziaÅ‚ w rynku). Zobaczymy jak caÅ‚a sprawa siÄ™ rozwinie.

Join the Conversation

3 Comments

  1. Tak, czytaÅ‚em już – ale przyznasz że z technicznego punktu widzenia to jest tylko kosmetyka czegoÅ› co w systemie już istnieje. W szczególnoÅ›ci punkt o ““Developer guidance” – cóż, podejrzewam że sprowadzać siÄ™ bÄ™dÄ… do tego jak zarzÄ…dzaÅ„ priorytetami procesów.

    Jeżeli Google chce być tak bardzo fair to dlaczego FF nie oferuje Live jako jednego z enginów (wiem, to Mozilla ale Google znalazÅ‚ siÄ™ w toolbar nie dlatego że FF tak bardzo lubi Google tylko dlatego że za to zapÅ‚acono)?? Na miejscu naszego legal wystÄ…piÅ‚bym też z pozwem do Adobe żeby oprócz Google Desktop Search dawaÅ‚o wybór instalacji Desktop Search … to by byÅ‚y praktyki monopolistyczne można powiedzieć … cóż, narazie jesteÅ›my na najlepszej drodze do zbudowania monopolu Google w niektórych dziedzinach.

    Jak dla mnie to tylko rozgrywki prawników, a więcej możliwych wyborów co do domyślnej przeglądark \ klienta pcozty \wyszukiwarki \ media playera \ itp w ramach systemu to tylko więcej zamieszania dla użytkowników. Nie mówię że nie powinno być wyboru tylko atakowanie użytkowników tymi wszystkimi wyborami na dzień dobry powoduje że nie wiedzą co wybrać.

  2. Wiesz, to tak jak bylo z KE i MediaPlayerem. Ile osob kupilo w Polsce WXP w odmianie N? Nikt. I po co bylo tyle placzu?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.