Friday, June 22nd, 2007...3:58 pm

Vista i urzÄ…dzenia raz jeszcze

Jump to Comments

Pisałem niedawno o problemie związanym z wykrywaniem sterowników nowych urządzeń pod Vista. Rozwiązaniem tymczasowym było ręczne wskazanie %systemroot%\system32 jako ścieżki wyszukiwania sterowników dla urządzeń.

RozwiÄ…zaniem docelowym i o wiele wygodniejszym wydaje siÄ™ być informacja podesÅ‚ana mi przez Naresha, który miaÅ‚ dosyć tego problemu i jak sam przyznaÅ‚ (…) I did some deep digging and buried in the Technet site (…). Ostatecznym rozwiÄ…zaniem problemu wydaje siÄ™ być dopisanie do wartoÅ›ci istniejÄ…cej w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\DevicePath

dodatkowej ścieżki %systemroot%\system32. W wyniku tego system będzie automatycznie szukał sterowników również w tej lokalizacji. Rozwiązanie pochodzi z dokumentu Step by Step Guide to Device Driver Signing and Staging. Warto czasami poczytać dokumentację.

Leave a Reply