Vista Group Policy Log View

Microsoft opublikował nowe narzędzie dla systemów Vista o nazwie Group Policy Log View. Nazwa narzędzia mówi sama za siebie, jest to narzędzie monitorujące logi systemu i pozwalające wygenerować raport o zdarzeniach związanych z przetwarzaniem zasad grupowych.

JednÄ… ze zmian wprowadzonych w systemie Vista jest nowy mechanizm dzienników systemowych “Crimson”. Mechanizm przetwarzania GPO w systemie korzysta z możliwoÅ›ci nowego systemu zdarzeÅ„ i zapisuje w dziennikach zdarzeÅ„ dużo pożytecznych informacji. Pożytecznych szczególnie w przypadku rozwiÄ…zywania problemów zwiÄ…zanych z GPO.

gpLogView pozwala na wygenerowanie na podstawie tych informacji raportu w formacie TXT, XML lub HTML. Raport może zostać wygenerowany również na podstawie pliku dziennika zdarzeń w trybie off-line.

Jedną z użytecznych opcji tego narzędzia jest tryb monitorowania (przełącznik -m), który pozwala monitorować zdarzenia związane z GPO w trybie rzeczywistym. Opcja napewno przydatna w testach związanych z rozwiązywaniem problemów. Do podobnej kategorii przydatnych opcji należy również przełącznik -p pozwalający na umieszczenie w raporcie również identyfikatora procesu, który wygenerował zdarzenie.

Podsumowując, kolejne narzędzie z gatunku niezbędnych dla administratorów pracujących z systemami Vista w środowisku Active Directory.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.