Uaktualniona poprawka MS06-042 dla IE

Microsoft opublikował poprawioną poprawkę związaną z biuletynem bezpieczeństwa MS06-042. Oryginalna poprawka po zainstalowaniu w systemie powodowała problemy związane z dostępem do stron w przypadku przeglądarki IE 6 oraz potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem w przypadku przeglądarki IE6 SP1.

Szczegółowe informacje oraz link do poprawki można znaleźć w artykue KB 918899:

Internet Explorer 6 Service Pack 1 unexpectedly exits after you install the 918899 update

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.