Uaktualniona dokumentacja ADFS

Opublikowane zostały uaktualnione i poprawione wersje dwóch dokumentów związanych z Active Directory Federation Services (ADFS).

ADFS Design Guide jest to dokument omawiający zagadnienia związane z planowaniem i scenariuszami użycia ADFS. Uaktualniona wersja zawiera między innymi inforamcje dotyczące skalowania serwerów ADFS w poszczególnych rolach, wyniki testów działania ADFS z różnymi przeglądarkami itp.

Drugim dokumentem jest ADFS Deployment Guide zawierający informacje dotyczące wdrożenia poszczególnych elementów ADFS.

Zainteresowanych tematem federacji tożsamości i SSO zachęcam do lektury. W szczególności Desing Guide może być dobrym wstępem do zrozumienia i zaplanowania ewentualnego rozwiązania opartego na ADFS.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.