Thursday, March 22nd, 2007...11:28 am

Transitive filter evaluation bez SP2

Jump to Comments

Dwa dni temu pisaÅ‚em o nowym rodzaju filtra LDAP dostÄ™pnego w ramach SP2 i w przyszÅ‚oÅ›ci w LH. W skrócie – nowy rodzaj filtra, LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN, pozwala na rekursywne przeszukiwanie wartoÅ›ci atrybutów w formacie DN, pozwalajÄ…c na przykÅ‚ad na Å‚atwe wyszukiwanie danych o czÅ‚onkostwie użytkownika w grupach itp.

Okazuje się, że dostępna jest również poprawka dla Windows 2003 SP1, która pozwala na skorzystanie z tej funkcjonalności bez konieczności instalowania SP2. Poprawka i sam filtr opisane są w KB 914828.

1 Comment

 • probowalem napisac skrypt vbs’wy ale ni-q-ta ):
  umialbys?

  testowalem normalne polaczenie ADO a potem:
  adoCmd.CommandText = “<LDAP://”&domDNS&”/”&namingContext&_
  “>;(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=CN=test,OU=test,DC=connoa,DC=concorp,DC=contoso,DC=com);*;SubTree”
  set adoRecordset=adoCmd.Execute

  no i recordset jest pusty ):

Leave a Reply