Transitive filter evaluation bez SP2

Dwa dni temu pisaÅ‚em o nowym rodzaju filtra LDAP dostÄ™pnego w ramach SP2 i w przyszÅ‚oÅ›ci w LH. W skrócie – nowy rodzaj filtra, LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN, pozwala na rekursywne przeszukiwanie wartoÅ›ci atrybutów w formacie DN, pozwalajÄ…c na przykÅ‚ad na Å‚atwe wyszukiwanie danych o czÅ‚onkostwie użytkownika w grupach itp.

Okazuje się, że dostępna jest również poprawka dla Windows 2003 SP1, która pozwala na skorzystanie z tej funkcjonalności bez konieczności instalowania SP2. Poprawka i sam filtr opisane są w KB 914828.

Join the Conversation

1 Comment

 1. probowalem napisac skrypt vbs’wy ale ni-q-ta ):
  umialbys?

  testowalem normalne polaczenie ADO a potem:
  adoCmd.CommandText = “<LDAP://”&domDNS&”/”&namingContext&_
  “>;(member:1.2.840.113556.1.4.1941:=CN=test,OU=test,DC=connoa,DC=concorp,DC=contoso,DC=com);*;SubTree”
  set adoRecordset=adoCmd.Execute

  no i recordset jest pusty ):

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.