Tożsamość na bekonie

Kuba na yashke i Marcin na netto napisali ostatnio o Facebook Beacon w kontekÅ›cie potencjalnych zastosowaÅ„ i zmian jakie może wprowadzić w sieci w zakresie reklamy, targetowania etc. Co to jest Beacon – w prostym ujÄ™ciu jest to usÅ‚uga pozwalajÄ…ca różnym witrynom, aplikacjom i usÅ‚ugodawcom przekazywać do naszego profilu na FB informacji o zakupionych przez nas produktach \ usÅ‚ugach itp.

Rozważania w zakresie wpÅ‚ywu tego rozwiÄ…zania na rynek reklamy czy prywatność w sieci pozostawiÄ™ wspomnianym wyżej autorom blogów – oni sÄ… lepiej osaczeni w Å›wiecie 2.0. Pytanie jednak czy w kontekÅ›cie zarzÄ…dzania wÅ‚asnÄ… tożsamoÅ›cia w sieci i informacjÄ… o niej. Podstawowe pytanie oczywiÅ›cie to czy informacje na temat tego co kupujemy czy używamy wogóle stanowiÄ… informacjÄ™ opisujÄ…cÄ… naszÄ… tożsamość w Å›wiecie elektronicznym?

Pytanie chyba trochę filozoficzne. Z praktycznego punktu widzenia fakt, że preferfujemy produkty firmy A nie stanowi żadnej informacji samej w sobie pozwalającej nas identyfikować. Informacja taka może jednak stanowić potencjalną, opcjonalną informację, o która w ramach zestawu infomrmacji o naszej tożsamości może poprosić strona \ aplikacja do której próbujemy uzyskać dostęp. Trochę trudno wyobrazic mi sobie praktyczny przypadek takiej aplikacji ale teoretycznie możemy to rozważać. To co ważne to fakt, że w przypadku takiego żadania ze strony strony\aplikacji:

  • mamy peÅ‚nÄ… kontrolÄ™, czy takÄ… infomracjÄ™ przekażemy czy też nie (user control),
  • przekazujemy tylko wybrany przez nas zestaw informacji (self-asserted information),
  • pozwala zachować (czy też zwiÄ™kszyć) stopieÅ„ naszej prywatnoÅ›ci w sieci poprzez kontrolÄ™ nad procesem wymiany informacji (user privacy).

Z tego punktu widzenia początkowe założenia Beacon wprowadzały model opt-out, czyli infomracja o naszych preferencjach była przekazywana, chyba że wprost się na to nie zgodziliśmy. Wywołało to prostesty ze strony części użytkowników FB i model w tej chwili został zmieniony na opt-in, czyli musimy wprost zgodzić się na przekazanie informacji do profilu FB. Zmiana ta spotkała się z raczej pozytywnym przyjęciem ze strony użytkowników (może mniej pozytywnym ze strony firm uczestniczących w Beacon).

Jak widać podejście przyjęte jako zasada, w przypadku zarządzania tożsamościa sprawdza się również tutaj. Pozwólmy użytkownikom zachować kontrolę nad infomracją o sobie a oni to docenią. Kontrola ze strony użytkownika nad tym kiedy i w jakim zakresie udostępnia infomrację o sobie jest jednym z podstawowych założeń leżącym za podejściem user centric, w przypadku zarządzania tożsamościw w sieci Internet. Teraz wystarczy takie podejście rozpropagować :).

Teraz maÅ‚a dygreasja od głównego tematu …

… chociaż nadal w temacie user centric identity. Kim Cameron opisaÅ‚ ostatnio swoje doÅ›wiadczenie (a raczej user expirience) zwiÄ…zane z wprowadzeniem przez blogger.com w wersji beta możliwoÅ›ci uwierzytelnienia w oparciu OpenID i współpracy providera OpenID z CardSpace. I tak wedÅ‚ug mnie mogÅ‚oby to w przyszÅ‚oÅ›ci wyglÄ…dać. Mam nadziejÄ™, że wiÄ™cej stron i aplikacji pójdziÄ™ w tÄ… stronÄ™.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.