SAP MA dla ILM 2007

ILM 2007 (dawniej MIIS) może nie jest najbardziej popularnym produktem Microsoft w naszym kraju, ale jednak nadal kilka organizacji go używa. Dla tych którzy już używaja, jak i dla tych którzy myÅ›lÄ… o testach \ użyciu maÅ‚a wiadomość – SAP MA już jest.

SAP MA czyli agent zarzÄ…dzajÄ…cy pozwalajÄ…cy poÅ‚Ä…czyć siÄ™ z poziomu ILM 2007 do systemów SAP w celu pobrania \ synchronizacji danych. SAP MA to w dużej mierze uniwersalny “silnik” do wykonywania poleceÅ„ BAPI po stronie systemu SAP – w zasadzie powinno dać siÄ™ zrealizować dziÄ™ki temu każdy scenariusz, dla którego dostÄ™pne sÄ… odpowiednie funkcje BAPI. W ramach pakiety dostarczana jest przykÅ‚adowa konfiugracja pozwalajÄ…ca na stworzenie scenariusza, w którym możliwe jest zarzÄ…dzanie użytkownikami i rolami oraz obiektami pracowników (employees) w systemie SAP.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.