Saturday, November 18th, 2006...6:07 pm

Przewodnik dla migracji z użyciem ADMTv3

Jump to Comments

Active Directory Migration Tool (ADMT) to znane od dłuższego czasu narzędzie Microsoft pozwalające na migrację danych domen Windows NT\ Active Directory pomiędzy domenami, restrukturyzację domen w lesie itp. W chwili obecnej aktualną wersją tego programu jest wersja 3.

Opublikowany właśnie dokument ADMT v3 Migration Guide opisuje zagadnienia związane z użyciem ADMTv3 w zadaniach migracji i restrukturyzacji domen.

Leave a Reply