Powiadamianie o zmianach w Active Directory

To że w Active Directory pomiÄ™dzy kontrolerami domeny replikowane sÄ… tylko zmiany to powszechnie wiadomo. Powszechenie przynajmniej wÅ›ród tych, którzy siÄ™ tÄ… usÅ‚ugÄ… zajmujÄ…. MaÅ‚o jednak jest osób, które wiedzÄ… i korzystajÄ… z jeszcze jednej funkcjonalnoÅ›ci zaszytej w serwerze LDAP bÄ™dÄ…cym podstawÄ… usÅ‚ugi Active Directory – powiadamiania o zmianach.

Powiadamianie o zmianach jest dostÄ™pne w AD od zawsze. W dużym skrócie funkcjonalność ta pozwala na “zaÅ‚ożenie” w katalogu zapytania definiujÄ…cego zakres poszukiwanych obiektów i atrybutów w wyniku którego zostaniemy powiadomieni o zmianie w tych obiektach jeżeli taka nastÄ…pi. OczywiÅ›cie musi to być odpowiednio obsÅ‚użone po stronie kodu który z tej możliwoÅ›ci korzysta.

Fakt, że dotąd opisane przykłady pokazywały tylko jak skorzystać z tego mechanizmu używając C++ może wpływać na to, że nie jest to funkcjonalność powszechnie używana. Muszę przyznać, że jak dotąd nie spotkałem się z aplikacją, która z tej funkcji by korzystała.

Dzisiaj Ryan Dunny na swoim blogu opisał możliwe metody śledzenia zmian w ramach katalogu Active Directory z poziomu .NET. Między innymi w swoim artykule zawarł też przykład jak skorzystać z powiadamiania o zmianach z poziomu .NET używając biblioteki System.DirectoryServices.Protocols. Gratka dla wszystkich programistów, nawet tylko w celu przeprowadzenia własnych eksperymentów.

Przy okazji – jeżeli ktoÅ› planuje pisanie aplikacji korzystajÄ…cej z Active Directory to inwestycja w poznanie przestrzeni S.DS.P może być bardzo opÅ‚acalna. Może nie piszÄ™ siÄ™ z jej użyciem tak Å‚atwo jak przy pomocy S.DS ale możliwoÅ›ci sÄ… o wiele wiÄ™ksze. Dla zainteresowanych polecam wprowadzenie do S.DS.P. Jako uzupeÅ‚nienie link do przykÅ‚adów kodu z artykuÅ‚u wprowadzajÄ…cego do S.DS.P. Może przegapiÅ‚em, ale w samym artykule go brakuje :).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.