Sunday, June 28th, 2009...10:53 pm

Porty Active Directory

Jump to Comments

Pytanie o konfigurację portów sieciowych dla usługi katalogowej pojawia się często – głównie w przypadku, gdy ktoś próbuje rozwiązać problemy z połączeniem do takiej. Dotychczas, jeżeli na taki trafiłem odsyłałem pytającego głównie do dokumentu “Active Directory in Networks Segmented by Firewalls”, który opisuje to dosyć dokładnie.

(cc) Jonathan at Kit

Teraz do kolekcji linków do przykazywania dołączył “Active Directory and Active Directory Domain Services Port Requirements

Leave a Reply