Thursday, October 23rd, 2008...9:42 pm

MS08-067 – warto zainstalować

Jump to Comments

W dużym skrócie, wyszła nowa poprawka MS08-067 na tyle krytyczna, że warto ją jak najszybciej przetestować i zainstalować.

(cc) pinprick

Uwaga o przetestowaniu skierowana do wszysktich odpowiedzialnych za instalacje uaktualnień w większych środowiskach z aplikacjami i innymi przypadłościami. Do oceny indywidualnej, a jeszcze lepiej wynikającej z procesu zdefiniowanego w organizacji, czy warto szybciej instalować, czy dłużej testować.

Dla zainteresowanych więcej o problemie można przeczytać na blogu MSRC i SVRD.

Uaktualnienie: również dla zainteresowanych analiza samego błędu na blogu SDL.

Leave a Reply