MS IT i zarządzanie schematem katalogu

Od jakiegoś czasu w rozmowach z ludźmi związanymi z MS IT i grupą zajmującą się usługą katalogową wspominało się o tym, że opublikowany zostanie dokument opisujący zarządzanie schematem usługi AD przez MS IT. No i jest: Structured Active Directory Schema Management at Microsoft.

Prawdę mówiąc ten dokument to nawet coś więcej niż się spodziewałem. Jest to dosyć dokładny i ciekawy z punktu widzenia technicznego jak i zarządzania usługą opis procesu. Chyba to ostatnie słowo jest tutaj kluczowe, przedstawiony został proces zarządzania zmianami co w dużym środowisku jest dosyć istotne.

Zmiany w schemacie to jest coś co przyprawia większość klientów, z którymi pracuję o dreszcze. Nie chcą, nie lubią … wynika to poniekąd z tego jak podejście do zmian w schemacie było prezentowane u początków AD. Mam nadzieję, że ten dokument pozwoli lepiej zrozumieć i przygotować w organizacjach proces wprowadzania zmian w schemacie usługi katalogowej.

Dla lubiących inne formy przekazu jest też webcast.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.