Możliwy problem po rozszerzeniu schematu dla BitLocker

Opublikowany został nowy artykuł KB 932862 dotyczący potencjalnego problemu, jaki może wystąpić po rozszerzeniu schematu Active Directory o definicje niezbędne dla mechanizmów odzyskiwania danych BitLocker.  Problem w naszych (polskojęzycznych) warunkach może mieć ograniczony zasięg, a to z powodu warunków pod jakimi może wystąpić:

  • schemat Active Directory zostaÅ‚ rozszerzony o definicje na potrzeby BitLocker: to oczywiÅ›cie może siÄ™ zdarzyć jak najbardziej,
  • kontroler domeny w lesie, w którym rozszerzony zostaÅ‚ schemat posiada ustawione jeden z wymienionych w artykule jÄ™zyków w opcjach regionalnych: na liÅ›cie opcji regionalnych wymienionych w KB nie ma jÄ™zyka polskiego oraz English-US, które to ustawienia sÄ… najczÅ›ciej w instalacjach w Polsce spotykane (chyba, mówiÄ™ z doÅ›wiadczenia swojego).

Warto być jednak tego świadomym i zapoznać się z opisem, jak i obejściem problemu przedstawionym w artykule (wyłączenie jednego z indeksów definiowanych przez rozszerzenie BitLocker).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.