Możliwość monitorowania wykonania kopii zapasowych kontrolerów domen

Opublikowany zostaÅ‚ artykuÅ‚ KB 914034 opisujÄ…cy możliwość monitorowania w dziennikach zdarzeÅ„ stanu wykonywania kopii zapasowych kontrolera. Funkcjonalność opisana w tym artykule dostepna jest w Windows 2003 SP1, i pozawla na logowanie w dzienniku zdarzeÅ„ kontrolera domeny, zdarzenia o identyfikatorze 2089 , w przypadku gdy kopia zapasowa nie zostaÅ‚a wykonana przez okres dÅ‚uższy niż okres wskazany jako parametr w rejestrze systemu. Jak sugeruje Andrzej Lipka funkcjonalność tÄ… można w Å‚atwy sposbó wykorzystać do automatycznego monitorowania wykonania kopii zapasowych kontrolerów domeny z użyciem MOM czy też innego narzÄ™dzia pozwalajÄ…cego na monitorowanie zdarzeÅ„ w dziennikach zdarzeÅ„. Możliwość monitorowania stanu wykonania kopii zapasowej ad hoc znajduje siÄ™ również w narzÄ™dziu repadmin.exe z zainstalowanym Windows 2003 SP1. WiÄ™cej informacji na ten temat znajduje siÄ™ w blogu Bretta Shirley. Blog Bretta chociaż rzadko uaktualniany powinien znajdować siÄ™ w linkach każdego administratora Active Directory i Exchange, ponieważ Brett jest osobÄ… zwiÄ…zanÄ… z tworzeniem “serca” tych rozwiÄ…zaÅ„, czyli bazy JET.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.