Możliwe problemy z zasobami paged pool w Exchange 2003

Wszyscy administratorzy serwerów Exchange powinni zainteresować się serią artykułów opublikowanych na bloguYou Had me at EHLO, a dotyczących możliwego wyczerpania zasobów pamięci paged pool serwera Exchange. Problem ten może dotyczyć serwerów obsługujących dużą liczbę klientów korzystających z Outlook i powodowany jest przez alokowanie dla każdego z połączeń klienta zasobów pamięci przechowujących token zabezpieczeń użytkownika. Token taki jest przechowywany osobno dla każdego z połączeń wygenerowanych przez użytkownika, a pojedyncza instancja Outlook generuje kilka połączeń. Zasoby dla tokenów alokowane są w obszarze pamięci jądra systemu, który posiada ograniczoną przestrzeń do zaalokowania.
DokÅ‚adny techniczny opis mechanizmu powstawania problemu i powiÄ…zanych z nim zagadnieÅ„ można znaleźć w trzech artykuÅ‚ach opublikowanych na blogy “You Had me at EHLO”:

Sposób monitorowania zasobów serwera Exchange 2000/2003 pod kątem użycia paged pool został opisany w artykule KB 912376.
Opublikowany został również artykułKB 912480 opisujący poprawkę mającą na celu rozwiązanie tego problemu dla serwera Exchange 2003.

PlanujÄ…c architekturÄ™ nowych systemów opartych o Exchange lub wymieniajÄ…c sprzÄ™t w istniejÄ…cych instalacjach warto pamiÄ™tać o tym że architketura 64-bitowa zapewnia o wiele lepsze parametry jeżeli chodzi o użycie zasobów pamiÄ™ci – w tym konkretnym przypadku zasoby pamiÄ™ci obszaru paged pool mogÄ… zajmować 128GB RAM w porównaniu do 470MB na architekturze 32-bitowe (porównanie: KB 294418). Nie wspominÄ…jÄ…c już o nadchodzÄ…cym Exchange 12.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.