Microsoft Standard User Analyzer

Microsoft udostepnił nowe narzędzie o nazwie Microsoft Standard User Analyzer, które ma umożliwić analizę działania aplikacji pod kątem uruchomienie ich na uprawnieniach standardowego użytkownika.

Narzędzie to może być bardzo przydatne dla programistów piszących oprogramowanie oraz dla osób zajmujących się wdrożeniem oprogramowania w organizacjach. W szczególności może okazać sie przydatne w przypadku wdrażania systemu Vista i testowania aplikacji przed tym wdrożeniem.

Narzędzie to, jak można przeczytać w jego opisie, stanowi uzupełnienie nowej wersji Application Compatibility Toolkit, który będzie zawierał mechanizmy weryfikacji aplikacji zainstalowanych na stacjach. Standard User Analyzer możemy użyć jeszcze przed wdrożeniem w fazie developmentu \ testów.

Narzędzie można pobrać z Microsoft Downloads.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.