Microsoft pozwoli na szerszy dostęp do systemu Vista producentom oprogramowania

Na blogu joe znalazłem właśnie link do artykułu z Washington Post, informujący o tym że Microsoft zdecydował się udostępnić firmom produkującym oprogramowanie związane z bezpieczeństwem możliwość szerszego dostępu do niskiego poziomu w systemie Vista.

Od jakiegoś czas można było usłyszeć ostrzeżenia ze strony firm produkujących oprogramowanie antywirusowe, że Microsoft blokując w Vista dostęp do jądra systemu dla oprogramowania firm trzecich obniża jego bezpieczeństwo. Obniżenie bezpieczeństwa miało wynikać z braku możliwość pracy oprogramowania tych firm na niskim poziomie w systemie Vista.

Jak widać narzekanie i próby skierowania komisji europejskeij na ten trop okazały się skuteczne i Microsoft zmienił swoją decyzję (jak to będzie wyglądało w praktyce dopiero zobaczymy).

Czy to dobrze czy źle? Jak czÄ™sto odpowiedź brzmi – zależy. Zablokowanie dotÄ™pu oprogramowania innego niż system do poziomu jÄ…dra stanowi jeden z nowych mechanizmów zabezpieczeÅ„ Vista – miaÅ‚o poprawić jego bezpieczeÅ„stwo i wydajnoÅ›c. OsobiÅ›cie uważam że to dobre rozwiÄ…zanie. Umożliwienie tego dostÄ™pu powoduje, że w tej chwili konieczne bÄ™dzie rozróżnienie kto jest ten “dobry” a kto ten “zÅ‚y”, czyli czy program uzyskujÄ…cy dostÄ™p do tych funkcji to program AV czy sam wirus.

Co z tego wyniknie i jakie będą końcowe rozstrzygnięcia w tej sprawie zapewne zobaczymy w najbliższej przyszłości.

Małe uaktualnienie: wiecej o przyczynach tej decyzji można przeczytać również na stronach International Herald Tribune. Jak wynika z tej informacji główną przesłanką tej decyzji była chęć zapewnienia ze strony Microsoft pełnej zgodności systemu Vista z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską. Wcześniej Komisja Europejska kilkukrotnie zapowiadała że może opóźnić wprowadzenie systemu Vista na rynek europejski.

Z artykuÅ‚u opublikowanego na TechWeb wynika że decyzja ta nie oznacza rezygnacji z technologii PatchGuard zaimplementowanej w systemie Vista. Wynika z niego że Microsoft współpracujÄ…c z firmami dostarczajÄ…cymi oprogramowanie zwiÄ…zane z bezpieczeÅ„stwem systemu postara siÄ™ aby programy te dziaÅ‚aÅ‚y w sposób bardziej “standardowy”.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.