Friday, January 5th, 2007...5:37 pm

Jak zainstalować DC Windows 2003R2 x64 w Å›rodowisku 32-bit – kontynuacja

Jump to Comments

Jakiś czas temu pisałem o problemie związanym z instalacją pierwszego kontrolera domeny opartego o Windows 2003 R2 64-bit w środowisku 32-bitowym. Problem wynikał z faktu, że na dyskach R2 dostawaliśmy tylko 64-bitową wersję ADPREP.exe potrzebnego do rozszerzenia schematu.

Jednym z rozwiÄ…zaÅ„ byÅ‚o chociażby Å›ciÄ…gniÄ™cie Windows 2003 R2 trial w wersji 32-bitowej. Teraz mamy rozwiÄ…zanie o wiele prostsze – pojawiÅ‚ siÄ™ artykuÅ‚ KB 919151 You cannot deploy a Windows Server 2003 R2 x64 Edition-based domain controller in a Windows Server 2003 forest, który opisuje poprawkÄ™ zawierajÄ…cÄ… tylko i wyÅ‚Ä…cznie ADPREP.EXE w wersji 32-bitowej.

1 Comment

  • JakiÅ› czas temu pisaÅ‚em o problemie zwiÄ…zanym z instalacjÄ… pierwszego kontrolera domeny opartego o Windows 2003 R2 64-bit w Å›rodowisku 32-bitowym. Problem wynikaÅ‚ z faktu, że na dyskach R2 dostawaliÅ›my tylko 64-bitowÄ… wersjÄ™ ADPREP.exe potrzebnego do rozszerzenia schematu.

Leave a Reply