Jak odbudować zawartość wolumenu SYSVOL przypadku gdy zostanie on uszkodzony

a dostępne są inne działające kontrolery domeny?
Wolumen SYSVOL jest specjalnym wolumenem systemowym poprzez który replikowane są w domenie pliki takie jak definicje zasad grupowych, skrypty logowania itp. Folder ten jest witalnym zasobem każdego kontrolera domeny Active Directory bez którego nie jest on w stanie poprawnie funkcjonować. W przypadku gdy wolumen ten zostanie uszkodzony (zdarzenie takie logowane jest w dziennikach systemowych) i usługa ta nie jest w stanie podjąć prawidłowej prac konieczne jest odtworzenie prawidłowej zawartości tego folderu.
W przypadku gdy w sieci działają poprawnie inne kontrolery tej samej domeny wolumen SYSVOL może zostać odbudowany na podstawie danych z tych kontrolerów. W tym celu należy na maszynie objętej problemem wykonać następującą procedurę:

  • zatrzymać usługę FRS (net stop ntfrs)
  • korzystając z regedit ustawić wartość D2 (Hex) rejestru:

    Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE
    Klucz:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Backup/Restore\Process at Startup
    Wartość: BurFlags

  • uruchomić usługę FRS (net start ntfrs)

Proces odbudowy wolumenu może chwilę zająć w zależności od objętości danych jakie konieczne są do przesłania oraz przepustowości łącza dostępnej pomiędzy poszczególnymi kontrolerami. W tym czasie w dzienniku zdarzeń zalogowane zostanie zdarzenie EventID 13565, a udział SYSVOL nie będzie widoczny na tym DC do czasu zakończenia replikacji danych.

W przypadku gdy wolumen SYSVOL został uszkodzony na jedynym działającym kontrolerze domeny lub też konieczne jest jego odtworzenie do poprzedniej wersji w ramach domeny konieczne jest przeprowadzenie procedury odtworzenia z kopii zapasowej (co być może będzie przedmiotem innej porady).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.