Wednesday, August 26th, 2009...11:06 pm

ILM 2007 FP1 i wsparcie dla wirtualizacji

Jump to Comments

W ramach ILM 2007 FP1 FAQ dokonana została mała, ale znacząca zmiana:

Wow … od teraz, wszystkie instalacje ILM 2007 FP1działające w środowisku wirtualnym są oficjalnie wpsierane (pamiętając o latest update). Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy ILM tak używają lub planowali przenieść na środowisko wirtualne.

(cc) BikoBikoBiko

W FAQ wymieniona została wprost technologia Hyper-V ale na tyle na ile rozumiem KB 897615 oznacza to w praktyce również wsparcie dla wszystkich rozwiązań certyfikowanych w ramach SVVP. Jeżeli chciecie to jednoznacznie wyjaśnić najlepiej skierujcie to pytanie do odpowiedniego TAMa (jeżeli wasza organizacja ma kontrakt PSS to wiecie kim TAM jest 🙂 ).

Leave a Reply