Identity Lifecycle Manager 2007

Ostatnio trochę cicho na blogu, głównie z powodu pobytu głównego (i jedynego) autora w innej strefie czasowej z mocno napiętym harmonogramem zadań. Nie ma jednak tego złego co by na dobre nie wyszło, wynikiem tego pobytu będzie pewnie kilka nowych wpisów na różne tematy.

Wynikiem tegoż pobytu jest również ten post, dotyczÄ…cy rzeczy ważnej przynajmniej z mojego punktu widzenia czyli ogÅ‚oszonej wÅ‚aÅ›nie “mapy drogowej” produktów Microsoft zwiÄ…zanych z zarzÄ…dzaniem tożsamoÅ›ciÄ…. Główna informacja to ogÅ‚oszenie nowego produktu – Identity Lifecycle Manager 2007 (ILM2007).

ILM 2007 to nowy produkt zwiÄ…zany z zarzÄ…dzaniem tożsamoÅ›ciÄ… z Microsoft, Å‚Ä…czÄ…cy w zasadzie w “jednym pudeÅ‚ku” dwa rozwiÄ…zania:

  • Microsoft Identity Integration Server (MIIS) – dobrze znane osobom zajmujÄ…cym siÄ™ zarzÄ…dzaniem tożsamoÅ›ciÄ… na platformie Windows  Server rozwiÄ…zanie dostarczajÄ…ce usÅ‚ug metakatalogu i synchronizacji danych,
  • Certificate Lifecycle Manger 2007 (CLM 2007) – CLM jest to nowy produkt, który dostarcza rozwiÄ…zania w zakresie zarzÄ…dzania certyfikatami użytkowników w ramach organizacji. CLM dostarcza narzÄ™dzia pozwalajÄ…ce na samodzielnÄ… obsÅ‚ugÄ™ użytkowników w tym zakresie oraz możliwość zarzÄ…dzania ogólnie pojÄ…tym “życiem” certyfikatów w organizacji.

W ramach ILM 2007 otrzymujemy dodatkowo możliwość integracji obu produktów poprzez odpowiedniego agenta zarządzającego i web service. Dzięki temu możliwe będzie zrealizowanie scenariuszy, w których na przykład dla nowego użytkownika wystawiony zostaje automatycznie certyfikat w chwili zatrudnienia go w pracy, jak i oczywiście unieważnienie takowego w chwili gdy zostaje on zwolniony.

Rozwiązanie zapoczątkowane przez ILM 2007 będzie rozwijane w kierunku bardziej kompletnego rozwiązania zbudowanego wokół zarządzania tożsamością użytkowników, jednak plany dotyczące kolejnych wersji nie są jeszcze publiczne więc muszę najpierw sprawdzić o czym można pisać :).

Wraz z ogÅ‚oszeniem ILM 2007 zapowiedziana zostaÅ‚a ważna zmiana w zakresie licencjonowania produktów zwiÄ…zanych z tożsamoÅ›ciÄ…. ILM 2007 bÄ™dzie licencjonowan “na serwer”, gdzie dotychczas MIIS 2003 licencjonowany byÅ‚ “na procesor”. Kilka istotnych faktów na temat licencjonowania:

  • ILM 2007 licencjonowany jest “per server”
  • Zapowiedziana cena podstawowa to 15 tys USD za licencjÄ™ na serwer
  • dodatkowo wymagana bÄ™dzie licencja CAL dla użytkownika, jeżeli rozwiÄ…zanie bedzie użyte do zarzÄ…dzania certyfikatami użytkowników. Koszt CAL to 25 USD dla jednego użytkownika.

Jak widać zmiany te oznaczają znaczną redukcję kosztów licencji związanych z wdrożeniem rozwiązania zarządzania tożsamościa opartego na MIIS z chwilą wejścia ILM 2007 na rynek (zapowiedziane w maju 2007).

Dla osób zainteresowanych rozwiązaniem dostępna jest możliwość zapisania się do programu Beta ILM 2007 poprzez witrynę Microsoft  Connect.

Na tą chwilę to raczej wszystko co można powiedzieć o ILM 2007. Postaram się napisać więcej tak szybko jak tylko uda mi się rozpocząć pracę z wersją Beta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.