FireFox i CardSpace (InfoCards)

Kim Camreon zamieścił ostatnio link do bloga Kevina Millera, który napisał plugin do FireFox wspierający Windows CardSpace (InfoCards).

Windows CardSpace jest to implementacja idei uwierzytelnienia i autoryzacji w sieci Internet zorientowanej na użytkownika (user centric) nie zaś na zasaoby czy systemy. Więcej na temat samej implementacji InfoCards można znaleźć w artykule zamieszczonym na MSDN.

Aby skorzystać z InfoCards niezbÄ™dny jest element pozwalajÄ…cy na wybór odpowiedniej karty w chwili gdy wymagane jest uwierzytelnienie użytkownika. Dotychczas element taki (selector) dostÄ™pny byÅ‚ tylko dla IE, w tej chwili posiada go dziÄ™ki temu rozszerzeniu również FF. Jest to o tyle ważne, że do tego aby InfoCards (czy inna idea tego typu uwierzytelnienia – patrz Identity 2.0) rozpowszechniÅ‚a siÄ™ w Internecie musi być ona dostÄ™pna dla jak najwiÄ™kszej liczby użytkowników. Ten plugin to krok w dobrÄ… stronÄ™.

Jeżeli już jesteÅ›my przy FireFox – Witek Rugowski na swoim blogu opisaÅ‚ problem jaki napotkaÅ‚ w FF 2.0. PrzeglÄ…darka ta blokuje dostÄ™p do witryn WWW umieszczonych na niestandardowych portach, jeżeli port ten jest znanym i zarejestrowanym portem usÅ‚ugi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.