FAQ #5: Jak szybko zmodyfikować dane użytkownika na podstawie pliku CSV?

W zasadzie to nawet nie nadaje się na FAQ, ale jako że dzisiaj zadano mi to pytanie i jest gotowiec to pomyślałem że już tutaj zamieszczę. Pytanie brzmiało:

Jak uaktualnić dane użytkownikównumerem pracowniczym na podstawie pliku Excel z samAccountName i identyfikatorem pracownika z kadr?

W zasadzie proste – można na wiele sposobów, można użyć CSVDE ale trzebaby trochÄ™ uzupeÅ‚nić dane. Można przy pomocy VBCscript. A można też i przy pomocy cmd.exe i ADFIND, ADMOD (nudny z tym jestem, prawda). Gotowiec poniżej:

for /F “tokens=1,2 delims=,” %i in (input.txt) do adfind -b “DC=w2k,dc=pl” -s subtree -f “(&(objectClass=user)(objectCategory=Person)(samaccountName=%i))” -adcsv | admod employeeNumber::%j

Łatwo to zmodyfikować, żeby uaktualnić większą liczbę atrybutów.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.