Exchange 2007 i synchronizacja GAL

Testując nową wersję Live Writer postanowiłem poruszyć króciutko ten temat.

JednÄ… z czÄ™sto używanych funkcjonalnoÅ›ci ILM (MIIS) i IIFP jest synchronizacja informacji o książkach adresowych pomiÄ™dzy różnymi organizacjami Exchange. Konfiugracja takiego rozwiÄ…zania jest dostarczana jako wczeÅ›niej skonfigurowany typ agenta zarzÄ…dzajÄ…cego z ILM i IIFP. Funkcjonalność ta zbudowana zostaÅ‚a w oparciu o technologiÄ™ Exchange 5.5\2000\2003 gdzie wystÄ™powaÅ‚a “magiczna” usÅ‚uga RUS.

RUS pozwalaÅ‚ na to aby mechanizmy synchronizacji wypeÅ‚niaÅ‚y odpowiednie atrybuty w katalogu AD, a RUS dokonywaÅ‚ reszty czyli konfigurowaÅ‚ odpowiednie ustawienia i tworzyÅ‚a atrybuty tak, aby obiekt poprawnie byÅ‚ obsÅ‚ugiwany przez Exchange. W Exchange 2007 niestety RUS nie ma i tutaj pojawiÅ‚ siÄ™ problem – wbudowane w ILM\MIIS mechanizmy synchronizacji dla Exchange nie pozwalajÄ… na tworzenie peÅ‚nych obiektów kontaktów w Exchange 2007.

Na szczęście jest proste obejÅ›cie tego problemu opisane na stronach Technet. Możemy wykorzystać dotychczasowe mechanizmy tworzenia obiektów w AD, a nastÄ™pnie wywoÅ‚ać odpowiedni cmdlet PowerShell w celu wywoÅ‚ania akcji odpowiadajÄ…cej dziaÅ‚aniu RUS. Niestety nie zadziaÅ‚a to w przypadku skrzynek użytkowników – w tym wypadku pozostaje nam stworzenie wÅ‚asnego MA korzystajÄ…cego z technologii PowerShell lub oczekiwanie na rozwiÄ…zanie grupy produktowej, które powinno być dostÄ™pne jeszcze w tym roku.

To w zasadzie tyle :). Co do problemów – nie wiem dlaczego ale w Live Writer nie mogÄ™ wpisać litery ‘Ä™’ – uparcie wstawia znak €. Inne PL litery dziaÅ‚ajÄ… bez problemu. Cóż … jakieÅ› ustawienie lub bug.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.