Delegacja w konsoli ADU&C

Mając w perespektywie ponad dwie godziny jazdy z Warszawy do Poznania (polecam IC) mam w końcu chwilę czasu, żeby rozładowac kolejkę tematów … na początek szybki tip dotyczący konsoli ADU&C.

W przypadku, gdy chcemy nadać kontu uprawnienia do delegacji poświadczeń użytkownika z użyciem Kerberos, jednym ze sposobów wykonania tej konfiguracji jest konsola ADU&C. W konsoli tej, we właściwościach użytkownika znajduje się zakładka Delegation. A co gdy jej tam nie ma … ???

Jeżeli jej tam nie ma, to oznacza to tylko tyle, że dla danego konta nie zostały skonfigurowane jeszcze żadne wartości SPN. A w tym wypadku zależność jest prosta – nie ma SPN, nie będzie delegacji. Więc po co ją konfigurować.

Dodajmy więc SPN dla konta usługi I voile … zakładka delegacji pojawiła sie automagicznie we właściwościach użytkownika. 

I to w zasadzie by było na tyle. Uważny czytelnik już wie, że jeden z kolejnych wpisów będzie dotyczył konfiguracji Kerberos właśnie.

PS. IC spóźniło sie w końcu 45 minut … uwzględnijcie przy planowaniu spotkań 😉

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.