Odtworzenie kontrolera domeny z obrazu lub dysku wirtualnego

Jak niektórzy z czytelników może siÄ™ orientujÄ… w tak zwanym miÄ™dzyczasie prowadzÄ™ też blog w jÄ™zyku “langÅ‚idż”, ponieważ jednak nie każdy tam zaglÄ…da lub też może nie chcieć mÄ™czyć sie mojÄ… angielszczyznÄ… postaram sie wyrównywać zawartość obu blogów. Podróż pociÄ…giem jest idealnym czasem na tego typu dziaÅ‚ania :). Tak wiÄ™c pwatarzajÄ…c za blogiem Tomek’s DS […]

Windows 2003 R2 a kontroler domeny

Windows 2003 R2 to dostÄ™pna od niedawna, odÅ›wieżona wersja systemu operacyjnego Windows 2003. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jest to standardowa wersja Windows 2003 SP1, i wszystkie usÅ‚ugi które dziaÅ‚ajÄ… na Windows 2003 SP1 bÄ™dÄ… (a raczej powinny 🙂 ) dziaÅ‚ać również na serwerze zainstalowanym z noÅ›nika R2. Wersja R2 wprowadza szereg dodatowych funkcjonalnoÅ›ci […]

Możliwość monitorowania wykonania kopii zapasowych kontrolerów domen

Opublikowany zostaÅ‚ artykuÅ‚ KB 914034 opisujÄ…cy możliwość monitorowania w dziennikach zdarzeÅ„ stanu wykonywania kopii zapasowych kontrolera. Funkcjonalność opisana w tym artykule dostepna jest w Windows 2003 SP1, i pozawla na logowanie w dzienniku zdarzeÅ„ kontrolera domeny, zdarzenia o identyfikatorze 2089 , w przypadku gdy kopia zapasowa nie zostaÅ‚a wykonana przez okres dÅ‚uższy niż okres wskazany […]

Access token limitation – z czym to siÄ™ je

Hmm, czy ktoÅ› o tym sÅ‚yszaÅ‚ :)? Na czym polega ograniczenie zwiÄ…zane z tokenem dostÄ™powym (chyba poprawniej byÅ‚oby powiedzieć żetonem)? W Å›rodowiskach usÅ‚ug katalogowych Windows 2000\2003 każdy użytkownik przy logowaniu siÄ™ do systemu obdarzany jest swojego rodzaju przybytkiem – tokenem dostÄ™pu, na którego zawartość skÅ‚adajÄ… siÄ™ identyfikatory SID grup do których należy. Problem polega na […]

.local a nazwy domen Active Directory

W trakcie dyskusji na temat pewnych problemów toczonej na Å‚amach listy ActiveDire.org przypomniaÅ‚em sobie o problemie, który jakiÅ› czas temu podniósÅ‚ PaweÅ‚ GoleÅ„, a nastÄ™pnie dyskutowaÅ‚em go przez chwile z różnymi osobami na grupach dyskusyjnych. Chodzi o zagadnienie używania w ramach instalacji domen Active Directory przyrostka .local w ramach nazwy DNS domeny AD. W samym […]

Potencjalne problemy z kopiami zapasowymi kontrolerów domeny z Windows 2003 SP1

Opublikowany zostaÅ‚ artykuÅ‚ KB909265 opisujÄ…cy sytuacjÄ™, w której wystÄ…pić może problem z wykonaniem kopii zapasowej kontrolera domeny z Windows 2003 SP1. Problem może wystÄ…pić wtedy, gdy plik bazy danych DIT i logi transakcyjne zostaÅ‚y rozdzielone i umieszczone na różnych wolumenach, a jeden z tych wolumenów jest wolumenem systemowym. DokÅ‚adne informacje znajduj. siÄ™ w artykule KB909265, […]

Infrastructure Master FSMO i Global Catalog

Czy Global Tincidunt Catalog i Infastucture master mogÄ… być na tej samej maszynie? Temat ten powraca od cheap jerseys czasu do czasu na listach dyskusyjnych i forum postanowiÅ‚em w wolnej chwili napisać kilka słów wyjaÅ›niajÄ…cych. Główne wÄ…tpliwoÅ›ci biorÄ… siÄ™ z lektury artykuÅ‚y KB 223346 , który jednak zostaÅ‚ ostatnio uaktualniony i dokÅ‚adnie tÅ‚umaczy te zasady. […]