DEC, DEC i po DEC

Ostatni tydzień ciszy na blogu spowodowany był moim wyjazdem na DEC 2008 (przy okazji podziękowania dla tych którzy mi to umożliwili). Jak widać tym razem mojemu wyjazdowi za ocean nie towarzyszyła kolejna blogo-katastrofa. DEC jak to DEC, zawsze tak samo dobry. Oprócz samych sesji może i bardziej pożyteczne są spotkania i rozmowy z ludźmi zajmującymi […]

Był sobie blog …

… a potem była mała katastrofa. Katastrofę można podsumowąć krótko cytatem z Witka: Mam nadzieje, ze masz jakies backupy? Okazało się że jedyna kopia jaką mamy to tylko zrzut bazy danych z MySQL. Niestety objawił przy imporcie danych pojawił problem, z którym kiedyś walczył Michał Osmenda, a którego efekt możecie podziwiać przez ostatnie kilka dni […]

"’Bezdomność", urzÄ™dy … ciÄ…g dalszy

PisaÅ‚em kiedyÅ› o procesie zmiany meldunku i zwiÄ…zanych z tym perypetiach urzÄ™dowych. ObiecaÅ‚em kontynuacjÄ™ tematu … nowy rok .. wiÄ™c i obiecana kontynuacja tematu. Tym razem bÄ™dzie pozytywnie – coÅ› siÄ™ jednak w kraju zmienia, a przynajmniej w pewnych jego miejscach jeżeli chodzi o podejÅ›cie do obsÅ‚ugi obywatela. IdÄ…c wiÄ™c od poczÄ…tku.

Nostalgicznie będzie o sieciowych połączeniach

Kilka już dobrych lat temu zamieszkiwaÅ‚em w czasie studiów we WrocÅ‚awiu (to jest Miasto 🙂 ) i jak to na studiach bywa mieszkanie wynajmowaliÅ›my w kilka osób. Komputerów byÅ‚o kilka, miÄ™dzy innymi mój Windows NT\FreeBSD i Witka FreeBSD. Problem jeden – dostÄ™p do Internetu. O Neostradzie czy innych wynalazkach mowy wtedy nie byÅ‚o – w […]

Czy e-mail jest aż tak bardzo potrzebny?

A wÅ‚aÅ›ciwie cz staÅ‚y dostÄ™p do e-mail jest nam aż tak bardzo potrzebny? W poprzedniej notce napisaÅ‚em trochÄ™ o mojej próbie zapanowania nad czasem pracy przy komputerze i sposobem jego spÄ™dzania. Teraz chciaÅ‚em podzielić siÄ™ jednym wnioskiem, jaki po niespeÅ‚na trzytygodniowym okresie czasu mogÄ™ już wysnuć i zmianÄ… jakÄ… spowodowaÅ‚. Czy zastanawialiÅ›cie siÄ™ kiedyÅ› w […]

Czy wiesz jak spędzasz czas?

Na poczÄ…tek może maÅ‚e sprecyzowanie – czy wiesz jak spÄ™dzasz swój czas przed komputerem? Prawdopodobnie odpowiedź wiÄ™kszoÅ›ci z nas na tak postawione pytanie bÄ™dzie “OczywiÅ›cie że tak”. Ale czy napewno? Od jakiegoÅ› czasu próbujÄ™ uÅ‚ożyć w sposób bardziej produktywny czas jaki spÄ™dzam przed komputerem. Powód jest dosyć prosty – czas to jedna z rzeczy, których […]

Nowy szef w naszej firmie

UspokajajÄ…c, nie chodzi o Microsoft a raczej o maÅ‚Ä… firmÄ™ o nazwie “Mój dom”. JakiÅ› czas temu pojawiÅ‚ siÄ™ w nim nowy szef, ma czarnÄ… sierść i wyglÄ…da jak na poniższym obrazku. Jak na razie udaÅ‚o mu siÄ™ wyrwać mi dwa klawisze z klawiatury notebooka. Innych strat nie odnotowano, podejrzanie lubi gryźć kable zasilajÄ…ce i […]

Jak to siÄ™ kiedyÅ› zaczęło …

Ponad 20 lat temu znalazÅ‚ siÄ™ ktoÅ› kto 12 letniego chÅ‚opaka posadziÅ‚ przed monitorem i wielkim pudÅ‚em. To byÅ‚o XT 4.7 MHz – pamiÄ™tam jak dziÅ›. MiaÅ‚em grać i nie przeszkadzać … w pokoju obok na drugiej takiej maszynie wykonywana byÅ‚a w jednÄ… noc praca, która normalnie zajmowaÅ‚a miesiÄ…c. I to byÅ‚ ten poczÄ…tek. Ciekawe […]

Zostałem bezdomny

Å»eby sprecyzować, chyba bezdomnym w Å›wietle naszego prawa – znaczy wymeldowaÅ‚em siÄ™ z dotychczasowego miejsca staÅ‚ego zamieszkania i nie posiadam nowego meldunku. Czyli oficjalnie nigdzie nie mieszkam. Co pokazuje tylko absurd instytucji meldunku. W koÅ„cu zdecydowaÅ‚em siÄ™ zaÅ‚atwić wszystko od strony formalnej, w praktyce od nastu już lat nie mieszkam tam gdzie byÅ‚em zameldowany. Dodatkowo […]