ADFind i ADMod w jednym domku staÅ‚y …

W jednym z dzisiejszych wÄ…tków na grupie microsoft.public.windows.server.active_directory pojawiÅ‚o sie pytanie, które byÅ‚o dobrym pretekstem do pokazania jednej z nowych funkcji w ostatniej wersji ADFind. Pytanie brzmiaÅ‚o (w wolnym tÅ‚umaczeniu): jak usunąć wartość okreÅ›lajÄ…cÄ… skrypt logowania wszystkim użytkownikom w zadanym OU i wszystkich kontenerach podrzÄ™dnych? UżywajÄ…c pary ADFind i ADMod zadanie jest trywialne, jeżeli skorzystamy […]

Nowe wersje AdMod i AdFind

Joe Richards (przy okazji już caÅ‚kiem – ponownie nagrodzony tytuÅ‚em MVP) opublikowaÅ‚ na swojej stronie nowe wersje dwóch naprawdÄ™ uźytecznych narzÄ™dzi: AdFind – narzÄ™dzie umożliwiajÄ…ce wyszukiwanie informacji w katalogu Active Directory. AdMod – narzÄ™dzie umożliwiajÄ…ce modyfikacje danych w katalogu Active Directory. Te dwa narzÄ™dzia sÄ… w chwili obecnej chyba najlepszymi narzÄ™dziami linii poleceÅ„ (i nie […]

Skrypt zakÅ‚adajÄ…cy konta użytkowników na podstawie Excel

Na forach dyskusyjnych i grupach czasami zdarza siÄ™ pytanie o to jak zaÅ‚ożyć użytkowników w Active Directory na podstawie plików Excel. Alex Tcherniakhovski widocznie również potrzebowaÅ‚ takiej funkcjonalnoÅ›ci (co prawda bardziej do testów) i zmodyfikowaÅ‚ jeden ze skryptów dostÄ™pnych w ramach ScriptCenter. Skrypt ten zostaÅ‚ stworzony w celu zapeÅ‚nienia AD danymi testowymi ale może również […]

Wydajność zapytań do katalogu Active Directory

W zasadzie trudno jest napisać dokÅ‚adny przewodnik jak tworzyć wydajne zapytania do Active Directory, na wydajność takiego zapytania skÅ‚ada siÄ™ wiele czynników. Można jednak pokusić siÄ™ o zebranie kilku uwag na ten temat co i wÅ‚aÅ›nie czyniÄ™. fActive Directory jest oparte na katalogu LDAP, który to zostaÅ‚ stworzony w celu szybkiego i Å‚atwego dostÄ™pu do […]

Err.exe – przydaty przy bÅ‚Ä™dach

Jedno z bardziej użytecznych a mniej (chyba) znanych narzÄ™dzi diagnostycznych dla systemów Windows to Err.exe. Mam nadziejÄ™ że wiÄ™kszość czytajÄ…cych ten post zna to narzÄ™dzie, jednak na wszelki wypadek gdyby ktoÅ› do tej porty je przeoczyÅ‚ postanowiÅ‚em je tutaj opisać. Opis narzÄ™dzia jest prost “error lookup tool”, i to oddaje dokÅ‚adnie istotÄ™ jego dziaÅ‚ania. NarzÄ™dzie […]

LDP, LDAPEditor i inni …

Przy pracy z usÅ‚ugami katalogowymi czÄ™sto zachodzi potrzeba wyszukiwania, przeglÄ…dania i modyfikowania obiektów w katalogu. SÅ‚uży do tego wiele narzÄ™dzi – czasami te dostarczone z systemem nie sÄ… wystarczajÄ…co elastyczne i trzeba siÄ™gnąć po coÅ› dodatkowego. Do napisania tego posta w zasadzie skÅ‚oniÅ‚o mnie wskazanie przez kogoÅ› na grupie dyskusyjnej nie znanego mi wczeÅ›niej narzÄ™dzia […]