Live ID i CardSpace

Ostatnio staram siÄ™ nie zamieszczać tutaj wiadomoÅ›ci powtarzanych z sieci (czyli co i gdzie do Å›ciÄ…gniÄ™cia itp) wychodzÄ…c z zaÅ‚ożenia, że wiÄ™kszość czytajÄ…cych do takich wiadomoÅ›ci w tematyce poruszanej tutaj tak czy owak dotrze. Dzisiaj jednak bÄ™dzie o wiadomoÅ›ciach ostatnich z sieci – na poczÄ…tek Live ID. Ostatnio opublikowane zostaÅ‚o API dla Live SDK umożliwiajÄ…ce […]

Kilka webcast o CardSpace

Kim Cameron zamieÅ›ciÅ‚ ostatnio na swoim blogu kilka linków do webcastów o CardSpace. MyÅ›lÄ™ że warto siÄ™ nimi zainteresować, w szczególnoÅ›ci jeżeli jesteÅ› developerem piszÄ…cym aplikacjÄ™ w ASP .NET. Po kolei wiÄ™c: CardSpace Simple Demo: pokazuje jak dziaÅ‚a CardSpace i jak zmodyfikować aplikacje aby z nich skorzystać. How to configure IIS to support CardSpace: tytuÅ‚ […]

Pamela Project – czyli jak zacząć używać CardSpace

Krótkie wprowadzenie – Pamela Dingle zajmuje siÄ™ tematykÄ… uwierzytelnienia zorientowanego na użytkownika (ech jak tÅ‚umaczyć user centric??) i użycia CardSpace na swoim blogu Adventures of an Eternal Optimist. Na tymże blogu Pamela ogÅ‚osiÅ‚a wÅ‚aÅ›nie oficjalny start Pamela Project, czyli projektu którego celem jest wspomaganie i przyspieszenie adopcji technologii CardSpace przez użytkowników Internetu. W tym celu […]

CardSpace i OpenID

W ramach ogÅ‚oszeÅ„ zwiÄ…zanych z technologiami zwiÄ…zanymi z zarzÄ…dzaniem tożsamoÅ›ciÄ… z ostatniej konferencji RSA warto zwrócić uwagÄ™ na fakt że Microsoft ogÅ‚osiÅ‚ współpracÄ™ w zakresie rozwiÄ…zaÅ„ CardSpace i OpenID. CardSpace i OpenID sÄ… to dwa rozwiÄ…zania w zakresie uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników w ramach zasobów sieci Internet, zorientowanej na użytkownika i ochronÄ™ jego tożsamoÅ›ci. OsobiÅ›cie […]

FireFox i CardSpace (InfoCards)

Kim Camreon zamieÅ›ciÅ‚ ostatnio link do bloga Kevina Millera, który napisaÅ‚ plugin do FireFox wspierajÄ…cy Windows CardSpace (InfoCards). Windows CardSpace jest to implementacja idei uwierzytelnienia i autoryzacji w sieci Internet zorientowanej na użytkownika (user centric) nie zaÅ› na zasaoby czy systemy. WiÄ™cej na temat samej implementacji InfoCards można znaleźć w artykule zamieszczonym na MSDN. Aby […]