Identity 2.0 po polsku

Po cichutku wystartowaÅ‚ polski blog i wiki poÅ›wiÄ™cone zagadnieniom zwiÄ…zanym z zagadnieniami przyszÅ‚oÅ›ci uwierzytelnienie i autoryzacji w Internecie, czyli Identity 2.0. Identity 2.0 jest to jedna z implementacji ideii zorientowanego na użytkownika”user centric” uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników w sieci Internet. Analogiczne rozwiÄ…zanie Microsoft to InfoCards, dostÄ™pne już w ramach .NET Framework 3.0 i wbudowane jako […]

Prezentacja z PLOUG

Ostatnio miaÅ‚em okazjÄ™ przeprowadzić maÅ‚Ä… prezentacjÄ™ dotyczÄ…cÄ… zarzÄ…dzania tożsamoÅ›cia w miejscu dosyć nietypowym jak na prezentacjÄ™ technologi Microsoft, a mianowicie na spoktaniu Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG). Prezentacja dotyczyÅ‚a zastosowania MIIS 2003 w rozwiÄ…zaniach zarzÄ…dzania tożsamoÅ›ciÄ…, w Å›rodowiskach, w których wystÄ™pujÄ… również rozwiÄ…zania oparte na produktach Oracle. Jako że temat może zainteresować wiÄ™cej osób […]