"’Bezdomność", urzÄ™dy … ciÄ…g dalszy

PisaÅ‚em kiedyÅ› o procesie zmiany meldunku i zwiÄ…zanych z tym perypetiach urzÄ™dowych. ObiecaÅ‚em kontynuacjÄ™ tematu … nowy rok .. wiÄ™c i obiecana kontynuacja tematu. Tym razem bÄ™dzie pozytywnie – coÅ› siÄ™ jednak w kraju zmienia, a przynajmniej w pewnych jego miejscach jeżeli chodzi o podejÅ›cie do obsÅ‚ugi obywatela. IdÄ…c wiÄ™c od poczÄ…tku.

Kataryniarz w Internecie – prywatność

Temat modny … prywatność w Internecie. Ostatnio zdarzyÅ‚o mi siÄ™ go poruszać kilka razy … miÄ™dzy innymi w kontekÅ›cie tego w jak wielu miejscach przechowujemy informacjÄ™ bÄ™dÄ…cÄ… częściÄ… naszej “tożsamoÅ›ci”. A czy zastanawialiÅ›cie siÄ™ kiedyÅ›, jak wiele informacji jest dostÄ™pnych o nas publicznie w sieci. No może nie o nas – w rozumieniu obywateli paÅ„stwa […]

Microsoft Research, OpenID i kleksy

Ostatnio wspominaÅ‚em (w zasadzie mimochodem) o tym że Google na testowej stronie bloggera uruchomiÅ‚o wsparcie dla OpenID, przy okazji Kim Camreon wskazaÅ‚ na możliwość poÅ‚Ä…czenia OpenID i CardSpace w bezpieczne rozwiÄ…zanie zapewniajÄ…ce uwierzytelnienie w sieci. Okazuje siÄ™ że to nie jest jedyne wsparcie ze strony Microsoft dla OpenID. Microsoft Research, czyli dziaÅ‚ firmy zajmujÄ…cy sie […]

Czy czujesz siÄ™ pofragmentowany?

PostanowiÅ‚em użyć jako tematu tej notki wprost tÅ‚umaczenia tytuÅ‚u notki Kima Camerona ponieważ idealnie oddaje ona istotÄ™ zagadnienia. Czy kiedyÅ› zastanawialiÅ›cie siÄ™ jak bardzo rozproszona w wielu różnych miejscach jest informacja o Waszej tożsamoÅ›ci? W ilu miejscach znajdujÄ… siÄ™ fragmenty wiadomoÅ›ci o Was, w caÅ‚oÅ›ci skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ na pojÄ…cie tożsamoÅ›ci? Kim cytuje blog Frnacisa Shanana, […]

Zarządzanie tożsamością w Polsce – case study

Na polskich stronach Microsoft opublikowane zostaÅ‚o case study dotyczÄ…ce wdrożenia systemu zarzÄ…dzania tożsamoÅ›ciÄ… w banku BGÅ». Może niezbyt techniczne, ale myÅ›lÄ™ że daje poglÄ…d na to co można z takiego systemu „wycisnąć”. OczywiÅ›cie rozwiÄ…zanie oparte o MIIS. Opis rozwiÄ…zania nie jest do koÅ„ca peÅ‚ny – trochÄ™ siÄ™ już rozwinęło – chociażby o zarzÄ…dzanie grupami. Jak […]

MIIS SP2 wydany

TrochÄ™ dzisiaj ciężki dzieÅ„ wiÄ™c tylko szybka informacja. DÅ‚ugo oczekiwany MIIS SP2 w koÅ„cu zostaÅ‚ wydany i można go Å›ciÄ…gnąć z Microsoft Downloads. MIIS SP2 niestety nie ma kilku zmian, które poczÄ…tkowo miaÅ‚y w nim być ale dobrze że już jest. Z SP2 dostajemy wiÄ™c możliwość używania SQL 2005 jako bazy danych dla MIIS, oficjalne […]

OpenLDAP dla Windows

Jeżeli potrzebujecie przetestować coÅ› szybko z OpenLDAP a nie macie pod rÄ™kÄ… żadnego pudeÅ‚ka z Linux, Å›ciÄ…ganie obrazka z VMWare trwa za dÅ‚ugo – polecam szybkie i proste rozwiÄ…zanie w postaci gotowej wersji OpenLDAP na platformÄ™ Windows. No dobrze, może dla innych znane ale ja jakoÅ› dotÄ…d siÄ™ nie natknÄ…Å‚em na wersjÄ™ OpenLDAP dla Windows. […]

O zarzÄ…dzaniu tożsamoÅ›cia, po polsku …

Jako że zarzÄ…dzanie tożsamoÅ›ciÄ… nie jest zbyt popularnym tematem w polskich realiach – przynajmniej nie jest szeroko dyskutowany (albo mi siee tak wydaje) – warto odnotować tekst PawÅ‚a powÅ›wiÄ™cony tematowi zamieszczony na jego blogu. Warto tym bardziej, iż (tutaj nie zdaradzÄ™ chyba wielkiej tajemnicy) przemyÅ›lenia te oparte sÄ… nie na teorii a jak najbardziej na […]

Uaktualniona dokumentacja ADFS

Opublikowane zostaÅ‚y uaktualnione i poprawione wersje dwóch dokumentów zwiÄ…zanych z Active Directory Federation Services (ADFS). ADFS Design Guide jest to dokument omawiajÄ…cy zagadnienia zwiÄ…zane z planowaniem i scenariuszami użycia ADFS. Uaktualniona wersja zawiera miÄ™dzy innymi inforamcje dotyczÄ…ce skalowania serwerów ADFS w poszczególnych rolach, wyniki testów dziaÅ‚ania ADFS z różnymi przeglÄ…darkami itp. Drugim dokumentem jest ADFS […]

Integracja worflow z MIIS 2003

MIIS nie jest może produktem najbardziej popularnym ale bardzo przydatnym (może na takÄ… opiniÄ™ wpÅ‚ywa fakt że ostatnio bardzo czÄ™sto z nim pracujÄ™). Jednym z punktów, który czÄ™sto trzeba uzupeÅ‚nić w przypadku wdrożeÅ„ MIIS 2003 jest część zwiÄ…zana z interfejsem użytkownika i wprowadzeniem w rozwiÄ…zanie elementów workflow. Alex Tcherniakovsky opublikowaÅ‚ na swoim blogu interesujÄ…ce video, […]