FAQ #7 Jak zliczyć liczbę członków grupy?

Dzisiaj na wss.pl w oczy rzucił mi się długi wątek zatytułowany “skrypt zliczajacy liczbe memberow w grupie”. Wątek jest długi i owocny, skrypty prezentowane długie i skomplikowane … tak więc pomyślałem sobie – to w zasadzie jak szybko i prosto. Zakładając więc że mamy Windows 2003 z SP2 (tudzież poprawkę dla W2003 odpowiednią) lub Windows […]

FAQ #6 Godziny logowania

Temat godzin logowania był ostatnio poruszany na forum wss.pl, postanowiłem to zebrać tutaj i podsumować w ramach jednego wpisu dla potomności. Godziny logowania dla obiektu użytkownika w katalogu Active Directory zdefiniowane są w atrybucie logonHours. Atrybut ten zawiera 168-bitową wartość, która określa godziny logowania użytkownika. Łatwo ją odczytać chociażby z użyciem ADFIND: adfind -b “CN=Luke […]

FAQ #5: Jak szybko zmodyfikować dane użytkownika na podstawie pliku CSV?

W zasadzie to nawet nie nadaje siÄ™ na FAQ, ale jako że dzisiaj zadano mi to pytanie i jest gotowiec to pomyÅ›laÅ‚em że już tutaj zamieszczÄ™. Pytanie brzmiaÅ‚o: Jak uaktualnić dane użytkownikównumerem pracowniczym na podstawie pliku Excel z samAccountName i identyfikatorem pracownika z kadr? W zasadzie proste – można na wiele sposobów, można użyć CSVDE […]

FAQ #4: Jak usunąć i dodać ponownie komputer do domeny?

Czasami zachodzi potrzeba usuniÄ™cia z domeny i ponowne dodanie komputera, który utraciÅ‚ poÅ‚Ä…czenie z domenÄ… w wyniku jakiegoÅ› zdarzenia (reset hasÅ‚a, zbyt dÅ‚ugi czas bez zmiany hasÅ‚a). Jak to zrobić aby siÄ™ nie nachodzić, czyli wszystko wykonać zdalnie? Potrzebne bÄ™dÄ…: NETDOM.EXE v 1.8 – jest to starsza wersja narzÄ™dzia NETDOM dostÄ™pna wraz z ResourcesKit dla […]

FAQ#3: Jak dodać użytkownika domenowego do lokalnych grup zabezpieczeń?

Kolejne z czÄ™stych pytaÅ„ – jak spowodować aby użytkownik domenowy znalazÅ‚ sie w odpowiednich grupach na stacji roboczej? OczywiÅ›cie interesuje nas rozwiÄ…zanie nie wymagajÄ…ce wykonania rÄ™cznie akcji na poszczególnych stacjach roboczych. OdpowiedziÄ… na to pytanie jest użycie opcji GPO, kryjÄ…cej siÄ™ pod nazwÄ… Restricted Groups (Grupy z ograniczeniami w wersji polskiej). Użycie restricted groups pozwala […]

FAQ #2 Jak znaleźć nieużywane konta komputerów w sieci?

Temat wraca co jakiÅ› czas na forum wss.pl i czasami na grupach, wiÄ™c to dobry kandydat na FAQ. Konto komputera w katalogu Active Directory posiada tak jak i obiekt użytkownika hasÅ‚o, którym uwierzytelnia siÄ™ w domenie. Proces dodania komputera do domeny miÄ™dzy innymi polega również na ustaleniu tego hasÅ‚a dla komputera. HasÅ‚o to musi być […]

FAQ #1: Data ostatniego logowania

W ramach uÅ‚atwiania sobie procesu udzielania odpowiedzi i wzbogacania zawartoÅ›ci W2K.PL dla użytkowników poczÄ…tkujÄ…cych postanowiÅ‚em otworzyć nowÄ… kategoriÄ™ ze swojska zwanÄ… FAQ (co nie oznacza że zmieniam ten blog w (nieodżaÅ‚owane) faq.net.pl – ci starsi wiedzÄ… o co chodzi :), ci mÅ‚odsi nie muszÄ… już interesować siÄ™ zamierzchÅ‚Ä… historiÄ…). KategoriÄ™ otwiera odpowiedź na czÄ™sto pojawiajÄ…ce […]