Exchange 2007 i synchronizacja GAL

TestujÄ…c nowÄ… wersjÄ™ Live Writer postanowiÅ‚em poruszyć króciutko ten temat. JednÄ… z czÄ™sto używanych funkcjonalnoÅ›ci ILM (MIIS) i IIFP jest synchronizacja informacji o książkach adresowych pomiÄ™dzy różnymi organizacjami Exchange. Konfiugracja takiego rozwiÄ…zania jest dostarczana jako wczeÅ›niej skonfigurowany typ agenta zarzÄ…dzajÄ…cego z ILM i IIFP. Funkcjonalność ta zbudowana zostaÅ‚a w oparciu o technologiÄ™ Exchange 5.5\2000\2003 gdzie […]

Możliwe problemy z zasobami paged pool w Exchange 2003

Wszyscy administratorzy serwerów Exchange powinni zainteresować siÄ™ seriÄ… artykułów opublikowanych na bloguYou Had me at EHLO, a dotyczÄ…cych możliwego wyczerpania zasobów pamiÄ™ci paged pool serwera Exchange. Problem ten może dotyczyć serwerów obsÅ‚ugujÄ…cych dużą liczbÄ™ klientów korzystajÄ…cych z Outlook i powodowany jest przez alokowanie dla każdego z poÅ‚Ä…czeÅ„ klienta zasobów pamiÄ™ci przechowujÄ…cych token zabezpieczeÅ„ użytkownika. Token […]