"’Bezdomność", urzÄ™dy … ciÄ…g dalszy

PisaÅ‚em kiedyÅ› o procesie zmiany meldunku i zwiÄ…zanych z tym perypetiach urzÄ™dowych. ObiecaÅ‚em kontynuacjÄ™ tematu … nowy rok .. wiÄ™c i obiecana kontynuacja tematu.

Tym razem bÄ™dzie pozytywnie – coÅ› siÄ™ jednak w kraju zmienia, a przynajmniej w pewnych jego miejscach jeżeli chodzi o podejÅ›cie do obsÅ‚ugi obywatela. IdÄ…c wiÄ™c od poczÄ…tku.

Do wystawienia nowego dowodu osobistego w miejscu innym, niż to w którym się urodziliśmy niezbędny jest odpis aktu urodzenia. Okazało się, że można to załatwić szybko i zdalnie poprzez wysłanie faksu do odpowiedniego urzędu o czym poinformowała mnie miłym głosem Pani z tegoż urzędu (pozdrowienia dla USC w Sławie). Odpis taki przychodzi pocztą listem poleconym, na podany przez nas adres.

I tutaj maÅ‚a dygresyjka o tematyce trochÄ™ informatycznej. Pytanie … jak trudno jest ukraść tożsamość w Polsce W trakcie zaÅ‚atwiania tych formalnoÅ›ci zastanawiaÅ‚em siÄ™ nad tym kilka razy. Nie chodzi o wystawienie “lewych” dokumentów, a o zdobycie legalnych dokumentów poÅ›wiadczajÄ…cych tożsamość – tyle że nie naszÄ….
W przypadku zdobycia odpisu aktu urodzenia jedyną przeszkodą jest tak naprawde odebranie listu poleconego. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli listonosz zastaje adresata (powiedzmy jakąkolwiek osobę) pod adresem na który skierowany jest polecony nie weryfikuje już tożsamości tej osoby. Po prostu pozwala odebrać przesyłkę. Wystarczy więc wysłać takową prośbę do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego a następnie być w domu, gdy listonosz przyniesie przesyłkę. Ta część wydaje się więc prosta.

Wracająć do procesu zaÅ‚atwiania meldunku i nowego dowodu osobistego. Tutaj znowu kilka ciepÅ‚ych słów dla UrzÄ™du Dzielnicy WÅ‚ochy w Warszawie. Obie te rzeczy (meldunek i wniosek o wymianÄ™ dowodu) zaÅ‚atawiÅ‚em w ciÄ…gu okoÅ‚o 20 minut. Od poczÄ…tku wiedziaÅ‚em ile osób czeka przedemnÄ… w kolejce do konkretnego okienka. UrzÄ™dniczka w okienku byÅ‚a bardzo pomocna i pozwoliÅ‚a mi zÅ‚ożyć wniosek pomimo braku jednego z dokumentów (“doniesie Pan przy odbiorze”) i braku wniesionej opÅ‚aty (“prosze iść do pokoju … i dokonać wpÅ‚aty, ja tutaj poczekam”). Szczerze przyznam, że przyzwyczajony do polskiej rzeczywistoÅ›ci urzÄ™dowej byÅ‚o to miÅ‚e zaskoczenie.

Co wiÄ™c dalej z “przejÄ™ciem” czyjejÅ› tożsamoÅ›ci? PosiadajÄ…c odpis aktu urodzenia możnaby siÄ™ pokusić o wyrobienie dowodu tożsamoÅ›ci. W zasadzie wymagane by byÅ‚o chyba tylko uzyskanie zaÅ›wiadczenia o zgubieniu poprzedniego dowodu. Nie wiem jak wyglÄ…da weryfikacja zgÅ‚oszenia takiego zdarzenia na policji (co gdy gubimy dosÅ‚ownie wszystkie dokumenty??? ). Wydaje mi siÄ™, że w naszej rzeczywistoÅ›ci informatyzacji kraju caÅ‚ość byÅ‚aby do przeprowadzenia i udaÅ‚oby siÄ™ w ten sposób uzyskać legalny dokument poÅ›wiadczajÄ…cy naszÄ… \ nie naszÄ… tożsamość. Chociaż może po drodze znajduje siÄ™ jakiÅ› element sprawdzajÄ…cy, którego nie jestem Å›wiadom.

Do końca procesu brakuje mi jeszcze złożenia oświadczenia o zmianie adresu, a potem drugiego zestawu prawie tych samych oświadczeń o zmianie dowodu w urzędach i bankach. Tutaj niestety nic pozytywnego nie można już powiedzieć. Po prostu trzeba to będzie przeżyć.

Join the Conversation

1 Comment

  1. Ostatnio zgubiłem dokumenty, aby wyrobić nowy dowód nie trzeba zaśwaidczenia z policji, zresztą ona sam nie wystawia, żadnych zaświadczeń o tym że zgłoszono kradzież, także po odebraniu przesyłki smiało można procesować sprawę w USC;)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.