Prezentacja z PLOUG

Ostatnio miaÅ‚em okazjÄ™ przeprowadzić maÅ‚Ä… prezentacjÄ™ dotyczÄ…cÄ… zarzÄ…dzania tożsamoÅ›cia w miejscu dosyć nietypowym jak na prezentacjÄ™ technologi Microsoft, a mianowicie na spoktaniu Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle (PLOUG). Prezentacja dotyczyÅ‚a zastosowania MIIS 2003 w rozwiÄ…zaniach zarzÄ…dzania tożsamoÅ›ciÄ…, w Å›rodowiskach, w których wystÄ™pujÄ… również rozwiÄ…zania oparte na produktach Oracle. Jako że temat może zainteresować wiÄ™cej osób […]

Infrastructure Master FSMO i Global Catalog

Czy Global Tincidunt Catalog i Infastucture master mogÄ… być na tej samej maszynie? Temat ten powraca od cheap jerseys czasu do czasu na listach dyskusyjnych i forum postanowiÅ‚em w wolnej chwili napisać kilka słów wyjaÅ›niajÄ…cych. Główne wÄ…tpliwoÅ›ci biorÄ… siÄ™ z lektury artykuÅ‚y KB 223346 , który jednak zostaÅ‚ ostatnio uaktualniony i dokÅ‚adnie tÅ‚umaczy te zasady. […]