Active Directory Topology Diagrammer

Active Directory Topology Diagrammer (ADTD – czyż nie piÄ™kny, prosty skrót do zapamiÄ™tania :)? ) to rozwiniÄ™cie znanego od dÅ‚uższego już czasu ADMap, czyli programu pozwalajÄ…cego na stworzenie schematu Visio topologii AD na podstawie danych z katalogu.

Na pierwszy rzut oka wyglÄ…da bardzo interesujÄ…co. Opcja tworzenia schematu na podstawie danych pobieranych z DC albo danych z pojedyÅ„czego Global Catalogu. Schemat lasu \ domen, OU, site, topologii Exchange, danych z partycji aplikacji … wyglÄ…da na dobre narzÄ™dzie dla administratorów i konsultantów:

  • do tworzenia bieżącej dokumentacji AD: warto czasami mieć taki diagram na Å›cianie żeby szybko spojrzeć co i gdzie …
  • do tworzenia dokumentacji powykonawczej i projektowej:  cóż prostszego niż zrzucić obraz istniejÄ…cego Å›rodowiska i doÅ‚Ä…czyć go do dokumentacji.

Ogólnie, narzÄ™dzie warte polecenia i zapamiÄ™tania. Wymaga niestety Visio … ale jedna licencja w firmie siÄ™ powinna gdzieÅ› znaleźć.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.